Kiedy potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego?

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez przystawienie urzędowej okrągłej pieczęci wykonanej przez Mennicę Państwową, na której widnieje jego numer uprawnień TP.  Pod tym numerem tłumacz jest wpisany na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
Na poświadczanym dokumencie musi się także znaleźć numer repertorium tłumacza – inaczej mówiąc tłumaczenie zostanie zarejestrowane pod konkretną pozycją w specjalnej księdze, którą zobowiązany jest on prowadzić i która podlega kontroli przez wyższe instancje. Tłumaczenia przysięgłego potrzebujemy więc do uwierzytelnienia przetłumaczonego dokumentu, gdyż inaczej nie będzie on uznany przez oficjalne organy państwowe. V-Lingua zarządza zespołem profesjonalnych tłumaczy i chętnie zrealizuje dla Państwa taką usługę. Zapraszamy!

Dodaj komentarz